Barış Görüşmeleri ve Erkeklik

Türkiye’de barışın olması ancak ve ancak barışın toplumsallaşması ile mümkün. Oysa bu eril kültür barışı toplumsallaştırmaya hiç niyetli değil. O yüzden işte hem Türklük, hem de erkeklik yara…

Demokrasi Paketi ve Müşteri Memnuniyeti

https://m.bianet.org/bianet/siyaset/150303-demokrasi-paketi-ve-musteri-memnuniyeti

Demokrasi paketine, isminden içeriğine, sunumuna kadar, ulusaşırı şirketleri aratmayacak bir pazarlama tekniği eşlik etti. Uzun bir reklam kampanyasından sonra şirket CEO’su Erdoğan afilli bir konuşmayla ürünü açıkladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) demokratikleşme paketi ve pakete verilen tepkiler Türkiye siyasi hayatının içinden geçtiğimiz dönemini çok iyi anlatıyor ve AKP’nin Türkiye’ye dayattığı yaşamı eşsiz bir biçimde dramatize ediyor.

Ayşe Gökkan Ölüm Orucunda

https://m.bianet.org/bianet/siyaset/151057-ayse-gokkan-olum-orucunda

Karşılaştırmalı Edebiyat disiplininin dünyaca ünlü teorisyeni Gayatri Spivak, Hintli yazar Mahasweta Devi’nin hikayelerini, feminist ve sömürge sonrası (postcolonial)  bir okumaya tabi tutar. Beni en çok etkilemiş olan 1992 yılında Devi’nin Cömert Duoloti isimli bir hikayesi için yaptığı analizdir.