Sandıkları bırakmayın: Minör siyasetin zaferi

Bu seçim, egemen siyasetin ve seçimin dilini benimsemeyen, ona aşina ama yabancı olanların, mecburen ve mecburiyetten kendilerini bu yabancı oldukları dilde ifade etmelerine tanıklık etmiş ve birbirine benzemeyen ve birbiriyle özdeşleşmeyen bu kolektivitelerin kendilerini etki yaratacak bir biçimde bir sayısal toplam olarak göstermelerine imkan sağlamıştır.