Ötekileştirmenin Duygusal Ekonomisi

KAOS GL, Mart 2014 Sosyal bilimlerde ve siyasi yaşamda, “öteki” kavramı, eşitsizlik ilişkilerini üretmekte kültürel alanın oynadığı başat rolün kavranmasıyla birlikte sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Emekçilerle sermaye sahipleri; kadınlarla…