Çözüme Giden Yolda AKP ve Kürt Hareketi’nin Çatışan Toplumsal Tahayyülleri

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar – Sayı 21 Ekim 2013 Telif ©2013 ISSN 1307-0932

Giriş

Türkiye ile PKK arasında ocak ayında başlamış olan barış/çözüm süreci bugünlerde zorlu bir
aşamadan geçiyor. Çözüm süreci ile ilgili daha önce yazdığım birçok yazıda, çözümün
gerçekleşmesi için gerekli şartlardan bahsetmiştim. Bunların en başında süreci yasal bir
çerçeveye kavuşturmak geliyor. Bunun yanı sıra artık dünyada evrensel olarak kabul edilen ve
egemenlerle ezilenler arasındaki güç, kaynak ve hak dağılımının eşitlenmesine katkı
sağlayacak radikal anayasal değişimlerin yapılması, Hakikat Komisyonları kurulması ve
insani güvenliği temel alacak reformların hayata geçirilmesi gerektiğini de vurgulamıştım.